Back to Top
 
 
 
 

Barometern

Under fliken Anmälan resultat här nedan fyller ni i era tävlingsresultat som sedan räknas om och presenteras i en tabell här på sidan. 
Under fliken Regler nedan kan ni läsa mer om hur poängsystemet fungerar.

Resultaten skall vara inlämnade senast 30 dagar efter genomförd tävling för att komma med i barometern

 

  Bruks 2024 05 22

 

 

 

 2024 05 16 Lydnad

 

Anmälan resultat   Regler